Styrelsen

Styrelsen utser kulturpristagare och beslutar om bidrag till inlämnade ansökningar.

Maria Westerman, ordförande
Anette Dunker, sekreterare
Ronny Lundberg, kassör
Bo Gällstedt, ledamot
Maria Östgren-Forsberg, ledamot
Anders Selgerud, suppleant
Ann-Katrin Sundelius, suppleant
Bengt Nyman, suppleant
Helén Kihlström, suppleant
Lennart Jansson, suppleant
Annika Wedin, revisor (för kännedom)

Top