Ansökan kulturbidrag

Nästa senaste ansökningsdatum är 18 augusti 2024.

Detta avser allt som har med ansökan för kulturbidrag från Lars Bucans Kulturstiftelse att göra.

Ansökan ska innehålla namn, adress, telefonnummer, ändamål för önskat bidrag samt kontonummer där bidrag kan sättas in. En ekonomisk översikt ska alltid bifogas med ansökan.

Ansökningstillfällen för 2024 är 10 mars, 18 augusti och 27 oktober. Vi ser helst ni skickar in ansökningarna via ansökningsformuläret i nedanstående länk och eventuella bifogade filer ska vara maximalt 4 sidor.

Länk till ansökan

Tryck här för att fylla i ett ansökningsformulär eller skicka ansökan via post till:

Sandvikens kommun
Kultur- och fritidskontoret
811 39  SANDVIKEN

Frågor om ansökan kulturbidrag

E-post: info@larsbucan.se

När du gör en ansökan till oss innebär det att du samtycker till att vi registrerar och lagrar information i vårt register i form av namn, e-post, adress, vad ansökan avser och kontonummer där beviljat bidrag ska sättas in. Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att behandla din  ansökan på ett korrekt sätt. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du fyller i formulär på vår webbplats, skickar e-post/post till oss och då du själv valt att lämna informationen till oss.

Du har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om dig.

När du gör en ansökan innebär det att du godkänner och samtycker att vi registrerar ovanstående uppgifter.

Inga personuppgifter lämnas ut av oss om inte lagen så kräver. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas av oss kan du maila info@larsbucan.se.