Ansökan kulturbidrag

Nästa senaste ansökningsdatum är 26 augusti 2018.

Detta avser allt som har med ansökan för kulturbidrag från Lars Bucans Kulturstiftelse att göra.

Ansökan ska innehålla namn, adress, telefonnummer, ändamål för önskat bidrag samt kontonummer där bidrag kan sättas in. En ekonomisk översikt ska alltid bifogas med ansökan.
Ansökningstillfällen för 2018 är 4 mars, 26 augusti och 18 november. Vi ser helst ni skickar in ansökningarna via ansökningsformuläret i nedanstående länk.

Länk till ansökan

Tryck här för att fylla i ett ansökningsformulär eller skicka ansökan via post till:

Sandvikens kommun
Kultur- och fritidskontoret
811 39  SANDVIKEN

Frågor om ansökan kulturbidrag

E-post: info@larsbucan.se

Top