Styrelsen

Styrelsen utser kulturpristagare och beslutar om bidrag till inlämnade ansökningar.

Ordförande
Lennart Jansson

Sekreterare
Lina Högberg

Kassör
Bengt Nyman

Ledamöter
Bo Gällstedt
Maria Östgren-Forsberg

Suppleanter
Anders Selgeryd
Anette Dunker
Ann-Katrin Sundelius
Helén Kihlström
Sven-Olof Ekman

Revisor (för kännedom)
Annika Wedin