Om Lars Bucans Kulturstiftelse

lars_bucan

Syfte

Att främja välgörande, sociala, konstnärliga eller därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål i Sandvikens Kommun.

Donator

Lars Bucan 1905 – 1990. F d Sandvik-anställd, född i Tjeckoslovakien. Före sin bortgång skänkte Lars Bucan sina förvaltade pensionspengar till stiftelsen. Detta som tack för det goda bemötande han fick när han som flykting efter andra världskriget 1948 kom till Sandviken.

Kulturbidrag

Stiftelsen utdelar årligen ett kulturpris och beviljar varje år medel ur fonden till enskilda personer, föreningar och institutioner; vilka på ett aktivt och förtjänstfullt sätt främjar kulturen inom Sandvikens Kommun.

Kulturpris

Ett kulturpris utdelas varje år och pristagaren utses av styrelsen.