Hem

Välkommenlogo

Före sin bortgång skänkte Lars Bucan sina förvaltade pensionspengar till stiftelsen. Detta som tack för det goda bemötande han fick i Sandviken när han som flykting kom till Sandviken under andra världskriget.

Stiftelsen utdelar årligen ett kulturpris till enskilda personer, föreningar eller institutioner som på ett aktivt och förtjänstfullt sätt främjar kulturen inom Sandvikens kommun. Stiftelsens styrelse utser själv pristagare.

Ansökan

Klicka här för att komma vidare till information om hur du söker bidrag från stiftelsen.

Frågor om ansökan

Anette Dunker, kultur- och fritidskontoret.

Tel 026-24 11 12.

E-post: anette.dunker@sandviken.se.